JÄSENLEHTI

Lappalaisten sukuseuran jäsenviesti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja se lähetetään jokaiselle jäsenelle kotiin.

Esimerkki jäsenlehdistä

Ohessa jäsenviestin 2/2021 kansi ja sisältöluettelo. Lehdessä julkaistaan jäsenien tai muiden Lappalaisten kirjoittamia juttuja Lappalaisista, heidän historiastaan ja muista heihin liittyvistä aiheista.

Jos lehdet kiinniostavat, ota yhteyttä puheenjohtajaan (ks. yhteystiedot)