Sukututkimus. Ota selvää sukujuuristasi

Sukututkimusta Lappalaisista

Sukuseuran sukututkimuksen tarkoituksena on auttaa Lappalais-juuristaan kiinnostuneita henkilöitä löytämään sukujuurensa. Sukuseuran tiedossa on seitsemän Lappalaisista julkaistua sukukirjaa. Lisäksi on useita muita tutkittuja sukuhaaroja, joista ei ole julkaisuja. Tutkimuksen pääkohteena ovat tähän mennessä olleet Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan Lappalaisiin liittyvät sukuhaarat. Pyrimme laajentamaan tutkimusalueita kaikkialle missä Lappalaisia on asunut. Nykyisin Lappalainen-sukujen jälkeläisiä asuu eri puolilla Suomea ja myös ulkomailla.

Lappalaisten nykyiset asuinpaikat-taulukosta näemme, että Lappalaisia asuu hajallaan lähes kaikkialla Suomessa. Suurin osa Lappalais-sukujen ihmisistä ei ole vielä tavoittanut sukuseuraamme. Sen vuoksi toivomme, että sukuaan tutkivat tai tutkineet henkilöt ottaisivat yhteyttä sukuseuraan, jotta sukuseura voisi toimia yhteisenä kanavana kaikille sukujuuriaan etsiville Lappalaisille.

Toivomme myös kiinnostuksen heräävän niiden Lappalaisten piirissä, joiden suvut ovat vielä tutkimatta. Ota reippaasti yhteyttä!

Geenitutkimuksesta

Vanhoihin asiakirjoihin perustuvien sukututkimusten lisäksi uudeksi tutkimusmenetelmäksi on kehittynyt DNA-sukututkimus. Osa sukuseuralaisista on käyttänyt sukunsa selvittämiseen myös DNA-tutkimusta ja ovat sen avulla löytäneet kaukaisia, aikaisemmin tuntemattomia sukuyhteyksiä. DNA-tutkimuksen avulla on myös voitu määritellä Lappalaisten pääsukuhaarat ja niiden sukusuhteet toisiinsa. Lisätietoja Y-DNA-tutkimuksesta saa mm. seuran puheenjohtajalta ja tämän sivuston kohdasta: Lappalaisten historiaa.

Sukututkijoista

Jos haet sukujuuriasi tai sukulaisiasi, niin voit kysyä neuvoa sukuseuran yhteyshenkilöltä.
Mikäli sukusi ei ole sukuseuran tiedossa, yritämme auttaa ja antaa opastusta sukusi selvittämisessä. Laajempia selvityksiä tehdään vain seuran jäsenille.

Sukututkimuksen yhteyshenkilöt:

  • Juhani Lappalainen, Marunakuja 6 D101, 00840 Helsinki, p.045 6787526, sähköp. lapjus@gmail.com
  • Jorma Lappalainen, kts. YHTEYSTIEDOT, hallitus
  • Esa Lappalainen, kts. YHTEYSTIEDOT, hallitus

Lisäksi paikkakuntakohtaisia tietoja voivat antaa:

Liperin Mattistenlahden seutu

Marjatta Vepsäläinen, Torikatu 33 B41, 80100 Joensuu, puh. 050 400 1341, sähköp. marjatta.vepsalainen (at) netti.fi